Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

 

Novosti
 

27. maj 2009.
POKRENUTA LOKALNA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava je podržala još jednu inicijativu građana opštine da se na organizovan, planski i sistematski način pristupi rešavanju problema ruralnog razvoja.

U tu svrhu je 27. maja održan inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave, opštinske uprave, biznis sektora, udruženja građana, predsednika saveta mesnih zajednica i poljoprivredne stručne službe na kojem je promovisan princip održivog ruralnog razvoja i postignut dogovor o formiranju radne grupe koja će se baviti ovim pitanjem.

Predlagač u ime građana bila je Građanska čitaonica „Pirgos“ u čijim se prostorijama nalazi Područni centar mreže za ruralni razvoj i koja ima stalne kontakte sa ruralnim stanovništvom.

Formiranje ovakve grupe u skladu je sa lokalnim i nacionalnim strategijama koje daju preporuke da se formiraju ovakva i slična tela i da se preuzme odgovornost za sopstveni razvoj.