Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

 

Novosti
 

06.jul 2010.
Mediji i NVO prate primenu Etičkog kodeksa - Novi Pazar -

U Novom Pazaru su održana dva radna sastanka sa jačanja svesti o značaju primene i praćenja Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti. Prvi sastanak, održan u Multimedijalnom centru, je okupio predstavnike lokalne vlasti, medije, zainteresovane građane i predstavnike Radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Novog Pazara. Skup su ispred gradske uprave Novog Pazara pozdravili: Borka Jovanović – predsednica skupštine grada, Zora Mijaljević – zamenica sekretara i Tarik Imamović – podpredsednik skupštine. Ispred partnerskih organizacija su govorili Semiha Kačar – Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Dragan Mladenović – Građanska čitaonica Pirgos. Ispred radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa govorila je Bisera Šećeragić – članica radnog tela.

Novi Pazar je specifičan po tome što je izradio i usvojio dva kodeksa ponašanja, od kojih se jedan odnosi na funkcionere, a drugi na zaposlene u administraciji. Tokom radnog sastanka prezentovane su dosadašnje aktivnosti radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa, kao i aktivnosti projekta. Predstavnici lokalne vlasti su izrazili spremnost da aktivnije podrže radno telo. Predsednica skupštine je naglasila da je potrebno aktivnije uključiti organizacije građanskog društva i medije u praćenje primene Etičkog kodeksa. U popodnevnim časovima je održan sastanak sa predstavnicima organizacija civilnog društva i mesnih zajednica. Tema sastanka je bila uloga građana u praćenju primene Etičkog kodeksa. Učesnici sastanka su aktivno učestvovali u diskusiji čiji je zaključak bio da je neophodno pratiti rad funkcionera lokalnih vlasti i na taj način doprineti jačanju demokratije i civilnog društva.