Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

 

Novosti
 

26.jul 2010.
Realizacija projekta „Razvijajmo Babušnicu planski“

Gradjanska čitaonica PIRGOS je u saradnji sa opštinom Babušnica realizovala projekat „Razvijajmo Babušnicu planski“. Projekat je trajao šest meseci a tokom njegove realizacije izradjena je Strategija lokalnog ekonomskog razvoja.

Osim strategije postignuti su i sledeći rezultati:

- Izrađena kvalitetna i izvodljiva Strategije LER opštine Babušnica. Strategija je, po oceni gradjana i ključnih aktera ekonomskog razvoja opštine realna i ostvarljiva u planskom periodu od 2010. – 2015. godine. Najveća vrednost ovog dokumenta je što je izradjena “na terenu”, a ne po naučnim metodama spoljnih eksperata. Zbog ovoga, gradjani Babušnice strategiju “osećaju kao svoju” i zalagaće se za njeno sprovodjenje.

- Unapređeno međusektorsko partnerstvo kroz aktivno učešće ključnih aktera zajednice u izradi Strategije LER opštine Babušnica. Saradnjom u procesu izrade Strategije LER, razrešena su i mnoga druga pitanja izmedju aktera iz različitih sektora i rešeni odredjeni nesporazumi iz prošlosti.

- Povećana transparentnost u donošenju odluka kroz uključivanje šire javnosti u izradi Strategije LER opštine Babušnica. Gradjani i stručna javnost bili su uključeni u sve faze izrade strategije i bili akteri donošenja važnih odluka za lokalnu zajednicu.

- Pokrenut dijalog o mogućnostima za formiranje Kancelarije za LER u Babušnici kao jedne od neophodnih institucija za implementaciju izradjene Strategije LER. Tokom procesa izrade Strategije, a i na osnovu iskustva drugih opština, prepoznata je potreba za izgradnju novih i jačanje postojećih institucija. Kao prioritet, otvaranje Kancelarije za LER, biće predloženo donosiocima odluka na lokalnom nivou na nekoj od narednih sednica Skupštine opštine.

- Stvoreni preduslovi za jačanje socijalno ekonomskih kapaciteta opštine kako bi opština Babušnica prevazišla status marginalizovanog područja i postala poznata na nacionalnom i svetskom nivou kao “Lužnička oaza”. Strategija LER Opštine Babušnica predstavlja preduslova za sistematsko, plansko i organizovano nastupanje opštine u donatorskim programima.