Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

 

Novosti
 

3.februar 2013

„CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“

Građansko društvo u Srbiji iz godine u godinu postaje odraz jače demokratije, slobodegovora i povećanog uticaja građana na predstavnike loklalne vlasti. Takav je glavni ciljprojekta „CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ nakome je Udruženje Pirgos radilo tokom 2012. godine uz podršku Olof Palme međunarodnog centra.

Naša ideja je bila da u prvoj fazi projekta pitamo građane šta misle o efikasnosti lokalne vlasti, da pitamo predstavnike poslovnog sektora u kojoj meri su zadovoljni uslugama koje im pruža lokalna vlast i na kraju da administraciju lokalnih vlasti pitamo o kvalitetu njihovih usluga prema biznis sektoru i građanima. Rezultate ovih istraživanja možete naći u publikaciji "FORUM- Unapredjenje gradjanskog učešća"
Imajući u vidu da je Udruženje Pirgos, razvijajući ovaj projekat, ispred sebe postavilo visoke ciljeve, samo istraživanje, kao uvodni deo projekta je u određenoj meri doprinelo ostvarivanju istih. Nove ideje za transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti su razvijane kroz fokus grupe, medijske aktivnosti i forum proces. Forum je održan 14. decembra 2012. godine kao ključna aktivnost projekta.

31.januar 2013

Znanje za budućnost

Udruženje Pirgos je u okviru projekta „Znanje za budućnost „ – Podrška zapošljavanju mladih kroz promociju karijernog vođenja i savetovanja u Pirotu održalo dve tribine na temu „Značaj karijernog vođenja i savetovanja za mlade“. Aktivnost su najavili predstavnici pedagoško-psiholoških službi srednjih škola.

Prva tribina je održana 29.01.2013.godine u Gimnaziji u Pirotu i 30.01.2013 u srednjoj Tehničkoj školi. Tribine u obe škole su naišle na jako dobar odziv maturanata. Prisustvovalo je više od 50 učenika na svakoj od tribina. Tribine su bile sastavljene iz dva dela.

U prvom delu su predstavnici Pirgosa putem prezentacije upoznali đake završnih razreda sa samim projektom i Strategijom karijernog vođenja i savetovanja. U drugom delu su učenicima podeljeni stikeri na kojima su oni ukratko mogli da napišu svoja očekivanja. Drugi deo tribine je bio u formi diskusije kada su analizirani odgovori sa stikera, koji su bili grupisani u odlučne, neodlučne i šaljive. Nakon toga su maturanti dali svoje mišljnje o trenutnoj situaciji u sferi zapošljavanja i odabira karijere mladih, njihova očekivanja i buduće planove. Najavljena je i naredna aktivnost Fokus grupa na koju će takođe biti pozvani neki od učenika, predstavnnici pedagoško-psiholopkih službi.

04.januar 2013

Novogodišnje druženje korisnika usluge „Pomoć u kući“

Udruženje PIRGOS je 30.12.2012. organizovalo novogodišnje druženje korisnika usluge „Pomoć u kući“. Tom prilikom su deci podeljeni paketići, a svečanost je ulepšana prisustvom Deda Mraza koji je zabavljao decu. Ovo je bila samo jedna u nizu akcija koju je PIRGOS organizovao za decu ometenu u razvoju u okviru svog programa.

Partner u podeli novogodišnjih paketića je bio Tigar AD. Za decu službe Pomoć u kuć i decu Dnevnog boravka Sunce pripremljeni su paketići, a za roditelje je PIRGOS organizovao druženje uz ketering. Sva deca su sa nestrpljenjem dočekala Deda Mraza kako bi mu predala svoje čestitke i izrecitovala ili otpevala pripremljene pesmice kako bi im on dao paketić.

Podeli paketića su, pored dece i roditelja prisustvovali organizatori i predstavnici sponzora - Tigra AD. Roditelji i deca su izrazili veliko zadovoljstvo organizacijom ovog događaja i naglasili da je neophodno da se deca druže što više na ovakvim skupovima kako bi i oni imati prilike da razmnene svoja iskustva. Udruženje Pirgos je ovu akciju organizovalo u okviru projekta “Razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“, (u okviru EU projekta Socijalna inkluzija EuropeAid/130732/L/ACT/RS).

 

25.decembar 2012

Forum sesija: „Kako privući investitore i unaprediti zapošljavanje mladih u Pirotu“

Udruženje Pirgos je u okviru projekta „Građansko društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ realizovalo Forum sesiju 14. decembra u restoranu Gazela.
Forum sesija: „Kako privući investitore i unaprediti zapošljavanje mladih u Pirotu“ je jedna od najznačajnihij aktivnosti u okviru navedenog projekta.
Glavni cilj ovog događaja je unapređenje mogućnosti za privlačenje investicija i unapređenje zapošljavanja mladih u Pirotu.

Na forumu je učestvovalo 45 predstavnika lokalne samouprave, biznis sektora, nevladinih organizacija, ZIP centra (zapošljavanje i preduzetništvo), preduzetnika, sindikata, Nacionalne službe za zapošljavanje, odbornika, mladih i nezaposlenih, predstavnici medija i gosti iz drugih gradova Srbije.

Na početku je načelnik Pirotskog upravnog okruga, Goran Stamenović, pozdravio prisutne, a nakon toga su se učesnicima obratili predstavnici Udruženja „ZNANJE“ iz Loveča – Bugarska. Usledile su prezentacije  ključnih eksperata:

 • predstavljanje aktivnosti SO Pirot – Slaviša Jelenković
 • predstavljanje aktivnosti Kancelarije za lokalno ekonomski razvoj, Pirot – Nenad Petrović
 • predstavljanje ZIP Centra – Ana Petrović
 • predstavljanje aktivnosti NSZ Pirot – Miljan Jonić
 • aktivnosti Slobodne zone Pirot – Aleksandar Simonović

REZULTATI FORUMA

Formirane su radne grupe i date preporuke za privlačenje investicija i povećanje mogućnosti za zapošljavanje mladih na teritoriji Pirota. Došlo se do 12 preporuka od kojih se kasnije konsenzusom svih učesnika izabralo 5 prioriteta koji će biti teme sledećih foruma sesija, a to su:

 • Edukacija mladih –umrežiti ključne aktere u oblasti omladinskog preduzetništva
 • Rad na promociji ekonomskih potencijala opštine Pirot
 • Pri opštini formirati investicioni fond  i nezavisnu  komsiju za inovativni biznis
 • Finansijska podrška za novootvorena radna mesta za mala i srednja preduzeća
 • Korekcija povlastica poreza na zarade – olakšice za MSP

 

9.novembar 2012

Fokus frupe u mesnim zajednicama

Udruženje Pirgos je u okviru projekta Građansko društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti uspešno realizovalo javni događaj - Fokus grupu u tri Mesne zajednice: 07. novembara. 2012 u selu Izvor, 08. novembra u naselju Tansko Rajić i 09. novembra u selu Temska. Cilj ovog događaja je da unapredi dijalog između Mesnih zajednica i predstavnika lokalnih vlasiti.

Teme događaja:

 • Predstavljanje ankete čija je svrha bila ispitivanje poverenja građana u rad lokalne vlasti
 • Procena rezultata rada mesnih zajednica
 • Uključivanje građana u formiranje lokalnih politika
 • Uključivanje građana u planiranje opštinskih budžeta
 • Prikupljanje predloga za unapređenje rada mesnih zajednica

Svakoj fokus grupi prisustvovalo dvadesetak ljudi i to predstavnici mesnih zajdenica, meštani i predstavnici lokalne samouprave. Kroz međusoban dijalog došlo se do nekih konkretnih predloga za rešavanje u posećenim Mesnim zajednicama.

2. novembar 2012

Drugi sastanak Mreže za podršku „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“

Udruženje Pirgos je dana 01.11.2012 godine u Omladinskom kulturnom centru u okviru projekta „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“ održalo drugi sastanak Mreže za podršku. Cilj sastanka je bio prikupljanje podrške različitih interesnih grupa i predstavljanje Memoranduma o podršci akciji za unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Pirot.

Ova lokalna akcija je deo projekta ''Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice'' koji se realizuje u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa a iz sredstava IPA 2008 - Socijalna inkluzija.

Glavni cilj ovog projekta je stvaranje održivih usluga u lokalnim zajednicama, kao i uključivanje dece u svakodnevni život zajednice, razvoj njihovih kapaciteta, veće samostalnosti i pružanje neophodne podrške porodicama dece sa smetnjama u razvoju.

Opština Pirot je je usvajanjem Strategije o socijalnoj zaštiti potvrdila svoje opredeljenje ka unapređenju položaja marginalizovanih grupa. Principi Strategije su sledeći: aktivno učešće građana, održivost pružanja usluga, jednakost i fer odnosi u dostupnosti i pružanju usluga, partnerstvo u pružanju usluga, kreiranje ciljne usluge radi zadovoljenja potreba najsiromašnijih i najugroženijih delova stanovništva. Ovako postavljena Strategija otvara mogućnosti za unapređenje položaja dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica putem adekvatnog finansiranja budžetske linije za uslugu Pomoć u kući.

Memorandum o saradnji mozete preuzmeti ovde.

 

22. oktobar 2012

Ideje sa seminara realizovati u praksi

Naslov predstavlja reakcije učesnika seminara „Iniciranje i koordinacija Forum procesa“ koji je Pirgos održao na Tari u okviru projekta GRAĐANSKO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“.

Seminar je imao za cilj da učesnicima predstavi Forum proces i ključne aktere tog procesa kao modela za unapređenje građanskog učešća u donošenju odluka i praćenju rada lokalnih vlasti na lokalnom nivou. Seminaru su prisustvovali predstavnici lokalne vlasti, ustanova, institucja, medija i organizacija građanskog društva. Učesnici su identifikovali lokalne probleme i predložili koncepte rešenja koji će biti predstavljeni na Forumu koji će uskoro biti održan u Pirotu.  

Projekat se realizuje uz podršku Olof Palme međunarodnog centra. 

14. septembar 2012.
Projekat „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“-prvi sastanak mreze za pordšku

U okviru projekta „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“ održan je prvi sastanak Mreže za podršku koji je imao za cilj prezentaciju projekta, predstavljanje cilja kampanje javnog zagovaranja i pokretanje inicijative za formiranje Mreže za podršku.

Tokom ostalih sastanaka će se pratiti napredak aktivnosti mreže. Još jedan od važnijih ciljeva je izrada detaljnog obrazloženja problema održivosti usluge ’Pomoć u kući’ i predloga odluke o finansiranju iz budžeta za 2013. godinu.

Ova lokalna akcija je deo projekta ''Razvoj lokalnih usluga za decu sa invaliditetom i njihove porodice'' koji se realizuje u tročlanom partnerstvu Delegacije EU, Ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa a iz sredstava IPA 2008 - Socijalna inkluzija.

Cilj projekta je unapređenje položaja dece i mladih do 26 godina, sa teškoćama u razvoju povećanjem budzetske stavke za finansiranje usluge „Pomoć u kući“.

Glavne aktivnosti projekta

1. Medijska kampanja

2. Održavanje 4 sastanka sa mrežom za podršku u zastupanju

3. Održavanje javne tribine

4. Održavanje humanitarnog koncerta

5. Aktivnost lobiranja

Udruženje „Pirgos“ od jula 2011 godine sprovodi projekat “Razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica“, razvijajući uslugu „Pomoć u kući“ (u okvoru EU projekta Socijalna inkluzija EuropeAid/130732/L/ACT/RS). Projekat će trajati do jula 2013. godine kada će finansiranje od strane Delegacije EU prestati. Kroz aktivnosti projekta želimo da obezbedimo podršku u nalaženju rešenja za finansiranje usluge „pomoć u kući“ koja će biti predstavljena donosiocima odluka (Predsedniku opštine, članovima Veća i odbornicima SO Pirot).

24. april 2012.
Prvi ekonomski I investicioni Forum po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

Na Forumu je učešće uzelo preko 50 predstavnika lokalne i nacionalne administracije, malih i srednjih preduzeća kao i nevladinih organizacija iz pograničnog regiona sa obe strane granice, preduzetnici, predstavnici vlasti ilokalni i inostrani investitori. Svoje proizvode su prestavile i bugarske i srpske firme, među kojima su iz Pirota : “Limes” hemijski preparati na biljnoj bazi, Zadruga ,,Damsko srce,, proizvodnja tradicionalnih pirotskih ćilima, iz Montane:; „Gros” ООD – šproizvodnja testenina, Iz Vidina „Bononia” АD – proizvodnja porcelana. Leskovačku privredu su predstavile firme ,,KIS,, - proizvodnja konditora, ,,Strela,, DOO – prerada šimskih plodova i proizvodnja ajvara, ,,Bonyco,, DOO – proizvodnja posiđa i instrumenata od inoxa sa tradicijom od 1919.god. Iz Pernika su učestvovali ,,Asparuhov i Ko,, OOD – proizvodnja veznih materijala i instrumenata, ,,TIR Pernik,, OOD – trgovina bojama i lakovima, ,,Vamid 2000,, OOD – trgovima mlečnim proizvodima i ,,Top Biskit,, OOD – proizvodnja originalnih grčkih slatkiša.

Učesnici Foruma bili su upoznati sa investicionim kapaciettima i potencijalima pograničnog regiona, a u okviru Okruglog stola su bile objašnjene mogućnosti ekonomskog razvoja oba regiona, opšti problemi i preduslovi, sa kojima se susreće mali i srednji biznis, kao i mogućnosti za realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

Drugo izdanje Foruma biće realizovano u Ćustendilu na proleće 2012.god u organizaciji Oblasne administracije Ćustendil koja je i jedan od partnera na projektu.

Ekonomski Forum je jedan od instrumenata za saradnju, koja će dati smernice za izradu plana rada Transgraničnog centra za privlačenje investicija koji će biti formiran u Oblasnoj administraciji Ćustendil.. Osnovna uloga centra je da pomaže ekonomski razvoj celog pograničnog regiona i stimuliše investicioni interes, stvarajući potrebne osnovne usluge i davajući aktuelne informacije o zakonodavstvu, formama sardanje i stvaranju partnerstava između potencijalnih investitora. Ekonomski Forum će imati dva izdanja: prolećno – u Ćustendilu i jesenje u Leskovcu i predstaviće mogućnosti za predstavljanje biznisa u pograničnom regionu, omogućiće razmenu iskustava i ideja, kao i diskusiju i planiranje zajedničkih projekata.

Detaljne informacije o Forumima i radu Centra biće publikovani na website-u oblasti www.kn.government.bg i na projektnom biznis portalu www.seenetwork.eu

9 april 2012

Seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“ po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

U periodu od 6. do 7. aprila 2012. god u Pirotu – Srbija, održan je trening seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“. Trening je održan u okviru projekta Jugoistočna mreža na Balkanu – Transgranični region Bugarska - Srbija No. 2007CB16IPO006-2009-1-31, finansiran po Programu prekogranične saradnje IPA Bugarska - srbija. Treningu je prisustvovalo 40 učesnika iz Pirotskog okruga i iz Knjaževca.

Trening su vodili iskusni predavači iz Bugarske koji su učesnicima preneli znanja o pisanju projekata po modelu EU. Mešavina teoretskih predavanja i iskustava iz prakse su bila jako korisna za učesnike seminara. Učesnici su kroz praktičan rad u malim grupama imali prilike da primenjuju novostečena znanja. Učesnici su, kao i partneri na projektu izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima tokom projekta.

 

20. maj 2011.
Poziv za konkurs „Volonterizam 2011“

U godini volontera Udruženje Pirgos podržava nastojanja mladih da izraze svoje potrebe i učestvuju u rešavanju problema koje smatraju prioritetnim i čijem rešavanju mogu doprineti svojim učešćem.

Projekat „Volonterizam 2011“ pre svega ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u društvu i da doprinesu boljitku. Sam projekat je podeljen u tri faze koje obuhvataju: raspisivanje konkursa za 4 volonterske akcije i realizaciju volonterskih akcija, obuka izabranih formalnih i neformalnih grupa mladih koji će realizovati volonterske akcije i promocija rezultata samih akcija. Konkurs za volonterske akcije je objavljen na sajtu www.pirgos.rs kao i na sajtu Ministarstva omladine i sporta www.zamislizivot.org raspisan je do 9-tog juna 2011.

Koristimo i ovu priliku da pozovemo sve mlade da se u što većem broju odazovu konkursu i uz pomoć sredstava koja će dobiti u visini do 100,000 dinara realizuju volonterske akcije po njihovoj zamisli. Direktni korisnici projekta su pre svega mladi građani Pirotskog okruga starosti od 18 do 30 godina. Sve projektne aktivnosti su dizajnirane da mladim ljudima stvore mogućnosti za osmišljavanje i realizaciju volonterskih aktivnosti .

POZIV ZA KONKURS

PRIJAVA

16. maj 2011.
Poziv organizacijama civilnog društva za saradnju na projektu „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju javnih finansija“

Udruženje PIRGOS od 20. aprila realizuje projekat „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju jvanih finansija“, u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ koji je finansijski podržan od strane UNDP.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u tri opštine Pirotskog okruga – Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci za monitoring javnih finansija kroz praćenje javnih nabavki u javnim privrednim društvima čiji su osnivači opštine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva iz ove tri opštine, koje žele da se uključe u projektne aktivnosti mogu da se jave Pirgos-u na telefone 010/310901 i 010/2100022 ili na e-mail: office@pirgos.rs, do 1. juna, o.g.

28. mart 2011.
Održan seminar „Od ideje do projekta“

Seminar je bio interaktivnog tipa sa kombinovanim metodama rada u grupama, prezentacija i predavanja. Učesnici su pokazali visok nivo aktivnosti i kroz praktičan rad uspeli da svoje ideje pretoče u nacrte predloga projekata koje će u okviru svojih organizacija dalje razvijati.

Ovo je prvi u nizu od 3 trening seminara namenjenih predstavnicima novoformiranih i nerazvijenih udruženja iz Pirotskog i Zaječarskog okruga. Pirgos i Timočki klub kroz ovaj projekat žele da podignu nivo kapaciteta pomenutih udruženja i na taj način doprinesu jačanju ljudskih prava, kao i povećanju društvenog aktivizma marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa.

15. mart 2011.
Projekat „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“

Širi okvir projekta je zasnovan na dokumentu „Komunikacija Evropske komisije“ od 25. januara 2006. godine, i strategiji Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava koja navodi da saradnja sa udruženjima građana koja rade na polju ljudskih prava predstavlja osnovu za sve demokratske procese i podršku civilnom društvu da postane efektivna snaga za političke reforme i zaštitu ljudskih prava.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa u Pirotskom i Zaječarskom okrugu, kao i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavni cilj će biti ostvaren kroz 3 specifična cilja, a to su: podizanje kapaciteta članova nerazvjenih i novoformiranih udruženja i marginalizovanih grupa kroz konsultacije i treninge, povećanje građanskog učešća i političke predstavljenosti i omogućavanje vidljivosti nerazvjenih i novoformiranih udruženja, kao i marginalizovanih grupa koje deluju na polju ljudskih prava.

Aktivnosti projekta usmerene su ka nerazvijenim udruženjima građana i neformalnim grupama koje rade na lokalnom nivou i predstavljaju širok raspon ranjivih/marginalizovanih društvenih grupa kao što su manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom i starija populacija na teritoriji Pirota, Bele Palanke, Dimitrovgrada, Babušnice, Zaječara, Knjaževca Boljevca i Sokobanje.

Ciljne grupe koje će imati direktan pozitivan efekat od projekta su formalni i neformalni predstavnici (savezi, asocijacije i neformalne grupe) marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa/delova društva sa teritorije Pirotskog i Zaječarskog okruga. Projekat će obuhvatiti lidere i aktivne članove što će doprineti jačanju asocijacija i grupa koje oni predstavljaju kroz aktivno učešće na projektu. Najugroženije grupe na ovim terotorijama su: manjine, žene, ruralna populacija, interno raseljena lica i izbeglice, osobe sa hendikepom, kao i starije osobe. Predstavnici lokalnih vlasti, institucija, poslovnog sektora i građanskog društva koji će biti aktivno uključeni u projekat, pored pomenutih marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa predstavljaju direktne ciljne grupe.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Misija projekta je izgradnja kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva (OCD), kao i neformalnih i zapostavljenih marginalizovanih grupa u jugoistočnoj Srbiji i omogućavanje njihovog aktivnog učešča u životu zajednice i u procesima donošenja oluka.

Glavne aktivnosti projekta su:

Uspostavljanje kontakta sa nerazvijenim organizacija civilnog društva i predstavnicima marginalizovanih grupa Izrada baze podataka nerazvijenih organizacija civilnog društva koje se bave marginalizovanim grupama.

Realizacija trodnevnih edukativnih seminara:

o 1. Seminar: Upravljanje projektnim ciklusom i izrada predloga projekta pristupom logičke matrice

o 2. Seminar: Strateško planiranje

o 3. Seminar: Liderstvo i rukovođenje ljudskim resursima

Pokretanje 2 konsultativna centra u Pirotu i Knjaževcu

Konsultativni centri su smešteni u prostorijama partnerskih organizacija.

Održavanje Sastanaka budnosti

Sastanci budnosti će imati interaktivni karakter i biće usmereni ka različitim grupama kao što su manjine, ljudi sa hendikepom, interno raseljena lica i izbeglice, stare osobe, žene, deca kao i institucije i predstavnici privatnog, javnog i profitnog sektora.

Održavanje konferencije «Situacija i perspektive nerazvijenih NVO i neformalnih marginalizovanih i slabo predstavljenih grupa u jugoistočnoj Srbiji»

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta.

Predstavnici mesnih zajednica su pokazali veliko interesovanje za uključivanje u proces praćenja primene Etičkog kodeksa i izrazili uverenje da se kroz formiranje stalnog radnog tela može poboljšati i status mesnih zajednica. Pirgos i partnerske organizacije će posvetiti više pažnje mesnim zajednicama, koje se mogu pokazati kao dobri partneri i dragocena podrška u praćenju primene Etičkog kodeksa.

20. avgust 2010.
KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

PIRGOS u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Pirotskog okruga, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Pirotski okrug. Sve informacije u vezi konkursa se mogu naći na sledećoj adresi:

http://www.zamislizivot.org/vesti/aktuelno/415-konkursvolonterskeomladinskeakcije.html

10. avgust 2010.
Seminar za medije u okviru projekta „„Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“

U okviru projekta „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“ održan je seminar za novinare iz 6 opština Srbije u hotelu „StarA“, na Staroj planini pored Pirota u periodu od 30. jula do 1. avgusta. Cilj seminara je bio unapređenje saradnje medija i organizacija građanskog društva na polju praćenja primene Etičkog kodeksa predstavnika lokalnih vlasti. [opširnije...]

26. jul 2010.
Realizacija projekta „Razvijajmo Babušnicu planski“

Gradjanska čitaonica PIRGOS je u saradnji sa opštinom Babušnica realizovala projekat „Razvijajmo Babušnicu planski“. Projekat je trajao šest meseci a tokom njegove realizacije izradjena je Strategija lokalnog ekonomskog razvoja. [opširnije...]

6. jul 2010.
Primena Etičkog kodeksa u praksi-Novi Pazar

U Novom Pazaru su održana dva radna sastanka sa jačanja svesti o značaju primene i praćenja Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti. Prvi sastanak, održan u Multimedijalnom centru, je okupio predstavnike lokalne vlasti, medije, zainteresovane građane i predstavnike Radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Novog Pazara. Skup su ispred gradske uprave Novog Pazara pozdravili: Borka Jovanović – predsednica skupštine grada, Zora Mijaljević – zamenica sekretara i Tarik Imamović – podpredsednik skupštine. Ispred partnerskih organizacija su govorili Semiha Kačar – Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Dragan Mladenović – Građanska čitaonica Pirgos. Ispred radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa govorila je Bisera Šećeragić – članica radnog tela. [opširnije...]

25. april 2010.
Mediji i NVO prate primenu Etičkog kodeksa - partnerstvo za uspeh -

Značaj praćenja Etičkog kodeksa je prikazana kroz aktivno uključivanje lokalnih i regionalnih medija iz 6 gradova Srbije. Konferencije za medije, koje su održane u svakoj opštini uključenoj u projekat, okupile su preko 20 predstavnika lokalnih i regionalnih medija. Važnost Etičkog kodeksa za medije i NVO je takođe naglašena na trodnevnom trening seminaru održanom pored Knjaževca od 22. do 24. aprila 2010. godine. Trening je održan uz aktivno učešće predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i McCann Erickson PR. Građanska čitaonica Pirgos je uverena da je partnerstvo medija i NVO od vitalnog značaja za dalju primenu Etičkog kodeksa. Aktivnosti su realizovane u okviru „Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI)“, koju podržavaju Institut za održive zajednice (ISC) i USAID. Više o ovom programu možete saznati na www.iscserbia.org [opširnije...]

09. avgust 2009.
ODRŽAN SEMINAR "VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU"

Građanska čitaonica Pirgos je u saradnji sa Organizacijom za Evropsku Bezbednost i Saradnju – (OEBS/OSCE) – Misija u Srbiji u prostorijama novoizgrađenog Hotela „Sin-Kom“ u Pirotu od 31. jula do 2. avgusta održala seminar na temu „VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU“. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika različitih organizacija, institucija i političkih partija iz sve 4 opštine Pirotskog upravnog okruga. Prema svim kriterijumima seminar je vrlo uspešno realizovan i samim tim postigao svoj cilj. [opširnije...]

28. jul 2009.
POSETA PREDSTAVNIKA SVETSKE BANKE PIRGOSU I KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Povodom realizacije projekta „Građanski forum“, podržanog od Svetske banke održana je konferenciju za medije 27.07.2009. godine u prostorijama Građanske čitaonice PIRGOS sa početkom u 12.00 časova. Svi lokalni mediji, dopisništvo RTS – Nacionalnog medijskog servisa Srbije i dopisnici dnevnih listova (Blic, Politika i Večernje novosti) su prisustvovali konferenciji.

Ubrzo posle konferencije Građansku čitaonicu Pirgos su posetili Direktor Svetske banke – kancelarije u Srbiji, g-din Simon Gray i koordinator programa za građansko društvo g-đa Mirjana Popović. [opširnije...]

27. maj 2009.
POKRENUTA LOKALNA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava je podržala još jednu inicijativu građana opštine da se na organizovan, planski i sistematski način pristupi rešavanju problema ruralnog razvoja.

U tu svrhu je 27. maja održan inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave, opštinske uprave, biznis sektora, udruženja građana, predsednika saveta mesnih zajednica i poljoprivredne stručne službe na kojem je promovisan princip održivog ruralnog razvoja i postignut dogovor o formiranju radne grupe koja će se baviti ovim pitanjem. [opširnije...]