Gde ste >> Novosti

PIRGOS svoje ciljeve postiže kroz:

• Dijalog

• Trening

• Podrška

• Informacije

• Promociju održivog razvoja

 

Novosti
 

16 januar 2020

REZULTATI ISTRAŽIVANJA PROJEKTA “BUDUĆNOST SLOBODE INFORMACIJA U SRBIJI” PREDSTAVLJENI GRAĐANIMA PIROTA

Projekat “Budućnost slobode informacija u Srbiji” je Pirgos realizovao u 2019. Godini, a koji sprovode Partneri za demokratske promene Srbija, Biro za društvena istraživanja i Pravni skener.
Ovaj prilog objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorno Udruženje Pirgos i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Više od temi možete pogledati u video prilogu klikom na link: https://www.facebook.com/Pirgos.Association/videos/562247624505902/

30 decembar 2019

ZNAČAJ SLOBODE INFORMACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ovo je publikacija koju je pripremilo Udruženje Pirgos u okviru projekta “Budućnost slobode informacija u Srbiji” koji sprovode Partneri za demokratske promene Srbija, Biro za društvena istraživanja i Pravni skener. Ova publikacija objavljena je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovorno Udruženje Pirgos i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

Publikaciju "KORAK BLIŽE INFORACIJAMA O ŽIVOTNOJ SREDINI GRADA PIROTA" možete preuzeti ovde.

10 septembar 2019

ODRŽAN SASTANAK O UNAPREĐENJU BEZBEDNOSTI MLADIH U PIROTU

Udruženje ”Pirgos” realizuje projekat ”Unapređenje bezbednosti mladih u Pirotu”. Tim povodom o ovoj temi organizovan je inicijalni sastanak u Gradskoj upravi Pirot. Cilj aktivnosti projekta je jačanje saradnje svih ključnih aktera u oblasti bezbednosti mladih. Projekat se realizuje uz podršku OEBS-a, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji

Više od temi možete pogledati u video prilogu klikom na link: https://youtu.be/Flye9_Y6ZPk

11 jul 2019

ZNAČAJ SLOBODE INFORMACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Pirgos je na sastanku prezentovao istraživanje sprovedeno u okviru projekta „Budućnost slobode informacija u cilju zaštite životne sredine Grada Pirota“. Zadovojni smo saradnjom sa nadležnim ustanovama i institucijama koje su nam dostavile na uvid tražena dokumenta. Sastanku su prisustvovali predstavnci Gradske uprave Grada Pirota, Zavoda za javno zdravlje Pirota, Zavoda za poljoprivredu Pirota, JP „Vodovod i kanalizacija“, predstavnici udruženja građana, MZ Veliko Selo i regionalnog nedeljnog lista „Sloboda“. [opširnije...]

18 mart 2015

„AKTIVNI GRAĐANI U BUDŽETSKOM PROCESU “.

U Pirotu je održana konferencija povodom prezentacije rezultata projekta AKTIVNI GRAĐANI U BUDŽETSKOM PROCESU. Ovom prilikom je predstavljeno i štampano izdanje „BUDŽETSKI BUKVAR sa budžetskim kalendarom“. Projekat je podržan od strane Olof Palme međunarodnog centra.

Projekat je realizovan u sedam gradova/opština u Srbiji sa ciljem da podrži i poveća uticaj građana i organizacija civilnog društva (OCD) na procese kreiranja lokalnih politika i donošenje odluka kroz aktivno učešće u izradi lokalnih budžeta.

Na konferenciji su govorili:

Snežana Pavković – Timočki klub Boban

Nikolić – Opština Pirot

Dragan Dobrašinović – Koalicija za nadzor javnih finansija

Dragan Mladenović – Udruženje Pirgos [opširnije...]

30 januar 2015

„EU PRAKSE I MODELI UČEŠĆA U DONOŠENJU ODLUKA “.

U okvirou projekta “ACT – Aktivni građani zajedno” sprovedeno je istraživanje i analiza mogućnosti za učešće organizacja civilnog društva u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Elektronsku verziju ovog izdanja možete preuzeti ovde. Projekat ACT - Active Citizenship Together BG-RS No. 2007CB16IPO006-2011-2-103. Projekat ko-finansira EU kroz IPA CBC prekogranični program Bugarska – Srbija. Projekat realizuju Udruženje Pirgos (Srbija) i BCNL (Bugarska).

13 januar 2015

„JAVNE NABAVKE - JAVNA STVAR “.

U okviru projekta “Unapedjivanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama” koji realizuje Udruženje Pirgos u saradnji sa UNDP pripremljene su 4 uvodne istraživačke  priče o Javnim nabavkama u Pirotskom okrugu. Priče možete pogledati na sledećim linkovima:

DIMITROVGRAD - Ponude ispod granice zakona

GRADI SE U BABUŠNICI - a ko radi taj i greši

PIROT - TENDERI U JP "KOMUNALAC" - novi zakon a stare navike

BELA PALANKA - Javne nabavke u JKP "Komnis"

Oktobar 29, 2014

JAVNE NABAVKE - JAVNA STVAR

Udruženje Pirgos uz podršku UNDP realizuje projekat „Unapredjivanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“. Na konferenciji održanoj u Medija centru Pirot su objavljene sledeće informacije: Pirgos je poslao 8 zahteva za uvid u informacije od javnog značaja koje se odnose na javne nabavke. U svakoj opštini Pirotskog upravnog okruga smo odabarli po 2 korisnika budžeta od kojih smo, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tražili smo spisak zaključenih ugovora u oblasti javnih nabavki u periodu od 01.01.2014. do 30.08.2014. Činjenica da se 7 od 8 odabranih korisnika opštinskih budžeta odazvalo i poslalo traženu dokumentaciju ohrabruje i daje indikacije da građanski nadzor javnih finansija postiže željne rezultate. Pratite nas:https://www.facebook.com/pages/Javne-nabavke-javna-stvar/847246045285449 ili https://twitter.com/UdruzenjePirgos.[opširnije...]

Oktobar 14, 2013

FORUM – Razvoj turizma u Beloj Palanci

U oviru projekta Građansko društvo- ideje za transparentnost i odgovornost koji je podržan od strane Olof Palme medjunarodnog centra, 13. oktobra 2013. godine održan je Forum u opštini Bela Palanka na temu – „Revitalizacija i turistička valorizacija u cilju razvoja kulturnog i verskog turizma“. Na Forumu su prisustvovali svi ključni akteri opštine Bela Palanka – predstavnici lokalne samouprave, javnih ustanova, biznis sektora, organizacija civilnog društva, eksperti, mediji, gradjani, mladi i nezaposleni, kao i predstavnici Muzeja "Ponišavlje" iz Pirota i Zavoda za zaštitu spomenika – Niš. [opširnije...]

Septembar 23, 2013

Trening „Timski rad i simulacija Forum procesa“

Udruženje Pirgos je u periodu od 20 do 22. septembra 2013. godine održalo trening „Timski rad i simulacija Forum procesa“. Trening je održan u Prolom banji u okviru projekta Građansko društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti, koji je podržan od strane Olof Palme međunarodnog centra. [opširnije...]

Jul 30, 2013

Doneta odluka na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata i odabrala volonterske grupe koje će biti finansirane

Komisija Resurs centra za Pirotski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, Udruženja mladih, Kancelarija za mlade i medija iz Pirotskog okruga donela je odluku na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata i odabrala volonterske grupe koje će biti finansirane u ukupnom iznosu od 700.000 dinara. Ministarstvo omladine i sporta i Resurs centar za Pirotski okrug - Udruženje „Pirgos“ čestitaju svim udruženjima mladih /neformalnim omladinskim grupama i žele im uspešnu realizaciju projekata.

Download/3-Objava rezultata - finansiranje.doc

Jun 20, 2013

Odluku o odabiru volonterskih grupa koje se pozivaju na obuku iz oblasti pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom

Komisija Resurs centra za Pirotski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja mladih, kancelarija za mlade i medija iz Pirotskog okruga donela je odluku na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata, odaberu volonterske grupe koje se pozivaju na obuku iz oblasti pisanja projekata i upravljanja projektnim ciklusom. Obuka je planirana za period od 28. do 30. juna 2013. godine u hotelu STARA na Staroj Planini. Ministarstvo omladine i sporta i Resurs centar za Pirotski okrug - Udruženje „Pirgos“ čestitaju svim udruženjima mladih /neformalnim omladinskim grupama!

Lista udruženja mladih/ neformalnih omladinskih grupa

 

Jun 5, 2013

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata

Poštovani mladi, Ministarstvo omladine i sporta želi da u saradnji sa Resurs centrima, kancelarijama za mlade, volonterskim grupama i medijima iz svakog okruga organizuje istovremene javne događaje povodom obeležavanja Međunarodnog dana mladih na temu omladinskog aktivizma, od kojih bi jedan događaj bio centralni. Resurs centar za pirotski okrug objavljuje poziv za prikupljanje ideja za Obeležavanje Međunarodnog dana mladih – 12. avgusta 2013. godine. Poziv će biti otvoren od 3. do 16 juna 2013. Pozivamo sve aktivne, kreativne mlade ljude u Pirotskom okrugu da pošalju svoje ideje kako bi Pirotski okrug bio centar obeležavanja Međunarodnog dana mladih i domaćin predstavnicima Ministarstva omladine i sporta republike Srbije.

Poziv za prikupljanje ideja možete preuzeti ovde: Download/Poziv-Medjunarodni dan mladih.doc

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Resurs centru za Pirotski okrug Udruženju Pirgos na tel: 010/310-901, mejlom na office@pirgos.rs ili lično u kancelarijama Pirgosa u ulici Trg Pirotskih oslobodilaca bb.

April 25, 2013

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata

Rеsurs cеntаr zа Pirotski okrug, Udruženje Pirgos uz finаnsiјsku pоdršku Мinistаrstvа оmlаdinе i spоrtа rаspisuје KОNKURS zа finаnsirаnjе ОМLАDINSKIH PRОЈЕKАТА U CILjU PОDSТICАNјА АKТIVIZМА I VОLОNТЕRIZМА МLАDIH za Pirotski okrug. U sklаdu sа Zаkоnоm о mlаdimа i Nаciоnаlnоm strаtеgiјоm zа mlаdе, Rеsurs cеntаr zа Pirotskii оkrug, Udruženje Pirgos vаs pоzivа dа učеstvuјеtе nа kоnkursu zа finаnsirаnjе оmlаdinskih vоlоntеrskih prојеkаtа „МLАDI SU ZАKОN“. Аkо stе krеаtivni, hrаbri, humаni, аkо žеlitе dа оmоgućitе kvаlitеtniјi živоt vršnjаcimа, аli i drugim sugrаđаnimа u svојој lоkаlnој zајеdnici i imаtе izmеđu 15 i 30 gоdinа, učеstvuјtе u prоgrаmu kојi imа zа cilј dа pоdstičе аktivizаm i vоlоntеrizаm mlаdih širоm Srbiје!

ТЕМЕ KОNKURSА:

Kоnkurs је nаmеnjеn vаmа, krеаtivcimа, kојi krоz аktivnо učеšćе mlаdih i vоlоntеrskо аngаžоvаnjе:

• mоtivišеtе i drugе mlаdе, stvаrаtе uslоvе i аktivnоsti zа аktivnо i krеаtivnо prоvоđеnjе slоbоdnоg vrеmеnа

• učеstvuјеtе u urеđеnju јаvnih prоstоrа u kојimа mlаdi prоvоdе slоbоdnо vrеmе i/ili оrgаnizuјеtе аktivnоsti zа mlаdе u tim prоstоrimа

• prоmоvišеtе sоlidаrnоst i humаnоst

• prоmоvišеtе rаzumеvаnjе, tоlеrаnciјu i јеdnаkе šаnsе zа svе mlаdе

• prоmоvišеtе zdrаvе i bеzbеdnе stilоvе živоtа

• učеstvuјеtе u аkciјаmа zаštitе živоtnе srеdinе

• pоdstičеtе prеduzеtnički duh kоd mlаdih

• prоmоvišеtе оsnоvnе vrеdnоsti ЕU mеđu mlаdimа.

KО МОŽЕ DА SЕ PRIЈАVI:

Nа kоnkurs mоgu dа sе priјаvе udružеnjа mlаdih i nеfоrmаlnе оmlаdinskе grupе sаstаvlјеnе оd nајmаnjе pеt člаnоvа, kао štо su đаčki ili studеntski pаrlаmеnti, rаznе оmlаdinskе sеkciје i drugе grupе mlаdih sа tеritоriје Pirotskog оkrugа. Nеfоrmаlnе оmlаdinskе grupе mоrајu imаti minimum јеdnu punоlеtnu оsоbu.

Nаpоmеnа zа vаs: ukоlikо žеlitе dа sе priјаvitе kао rеgistrоvаnо udružеnjе mlаdih, Rеsurs cеntаr zа Pirotski оkrug Vаs mоžе infоrmisаti о upisu u Јеdinstvеnu еvidеnciјu udružеnjа mlаdih, udružеnjа zа mlаdе i njihоvih sаvеzа, kојu vоdi Мinistаrstvо оmlаdinе i spоrtа. Тоkоm trајаnjа prоgrаmа, bićе nеоphоdnо dа budеtе еvidеntirаni dа bistе ušli u prоcеduru izbоrа оmlаdinskih vоlоntеrskih prојеkаtа kојi ćе biti finаnsirаni. Nеfоrmаlnе оmlаdinskе grupе nе trеbа dа budu еvidеntirаnе.

KAKO DА SЕ PRIЈАVIТЕ?

Priјаvitе sе nа Kоnkurs slаnjеm pоpunjеnоg priјаvnоg fоrmulаrа dо 15. јunа 2013. gоdinе nа еmail: office@pirgos.rs, ili pоštоm nа slеdеću аdrеsu: Udruženje Pirgos, Trg Pirotskih oslobodilaca bb, 18300 Pirot, sа nаznаkоm: „МLАDI SU ZАKОN – priјаvа nа kоnkurs“. Smеrnicе zа pоdnоšеnjе prојеktnih idеја i priјаvni fоrmulаr mоžеtе prеuzеti sа sајtа Udruženja Pirgos zа Pirotski оkrug: www.pirgos.rs ili nа оmlаdinskоm Intеrnеt pоrtаlu: www.zamislizivot.org, а zа svа pitаnjа vеzаnо zа prоcеdurе priјаvlјivаnjа nа kоnkurs mоžеtе sе оbrаtiti Udruženju Pirgos, Pirot putеm еlеktrоnskе pоštе nа еmail: office@pirgos.rs ili tеlеfоnоm nа brој: 010/310-901. Priјаvi sе nа kоnkurs kојi trаје оd 29. аprilа dо 15. јunа 2013. gоdinе!

АKТIVIRАЈ SЕ I ТI!

Download/Smernice za konkursanje.doc

Download/Prijavni formular.doc

23.april 2013

Trening “Mladi u akciji”

U periodu od 17.-21.04.2013. u Sremskim Karlovcima održan je Trening o pripremi projekata i realizaciji međunarodnih omladinskih razmena u okviru programa EU “Mladi u akciji” koji je organizovala Kontakt tačka za program Mladi u akciji EU i partneri. Interesovanje za trening na nivou cele Srbije je bilo izuzetno veliko, tako da je od 80 prijava za učešće, odabrano samo 21. Od 21 odabrane, čast da bude odabrano pripalo je i udruženju PIRGOS, a predstavnik na treningu bio je Miljan Tričković. [opširnije...]

 

25.mart 2013

Stanje i perspektive zapošljavanja mladih u Pirotu

Povodom završetka projekta ZNANJE ZA BUDUĆNOST je 25.03.2013 u Tehničkoj školi održana završna konferencija „Stanje i perspektive zapošljavanja mladih u Pirotu“. Tokom konferencije je predstavljena Strategija karijernog vođenja Vlade Republike Srbije i nakon rada u grupama i predstavljanja rezultata pokrenuta je diskusija u vezi formiranja Centra za karijerno vođenje i savetovanje u Pirotu kao i analize trenutnog stanja zapošljavanja i karijernog savetovanja iz različitih uglova svih učesnika [opširnije...]

3.februar 2013

„CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“

Građansko društvo u Srbiji iz godine u godinu postaje odraz jače demokratije, slobodegovora i povećanog uticaja građana na predstavnike loklalne vlasti. Takav je glavni ciljprojekta „CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ nakome je Udruženje Pirgos radilo tokom 2012. godine uz podršku Olof Palme međunarodnog centra. [opširnije...]

31.januar 2013

Znanje za budućnost

Udruženje Pirgos je u okviru projekta „Znanje za budućnost „ – Podrška zapošljavanju mladih kroz promociju karijernog vođenja i savetovanja u Pirotu održalo dve tribine na temu „Značaj karijernog vođenja i savetovanja za mlade“. Aktivnost su najavili predstavnici pedagoško-psiholoških službi srednjih škola. [opširnije...]

04.januar 2013

Novogodišnje druženje korisnika usluge „Pomoć u kući“

Udruženje PIRGOS je 30.12.2012. organizovalo novogodišnje druženje korisnika usluge „Pomoć u kući“. Tom prilikom su deci podeljeni paketići, a svečanost je ulepšana prisustvom Deda Mraza koji je zabavljao decu. Ovo je bila samo jedna u nizu akcija koju je PIRGOS organizovao za decu ometenu u razvoju u okviru svog programa. [opširnije...]

25.decembar 2012

Forum sesija: „Kako privući investitore i unaprediti zapošljavanje mladih u Pirotu“

Udruženje Pirgos je u okviru projekta „Građansko društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ realizovalo Forum sesiju 14. decembra u restoranu Gazela. Forum sesija: „Kako privući investitore i unaprediti zapošljavanje mladih u Pirotu“ je jedna od najznačajnihij aktivnosti u okviru navedenog projekta. Glavni cilj ovog događaja je unapređenje mogućnosti za privlačenje investicija i unapređenje zapošljavanja mladih u Pirotu. [opširnije...]

9.novembar 2012

Fokus frupe u mesnim zajednicama

Udruženje Pirgos je u okviru projekta Građansko društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti uspešno realizovalo javni događaj - Fokus grupu u tri Mesne zajednice: 07. novembara. 2012 u selu Izvor, 08. novembra u naselju Tansko Rajić i 09. novembra u selu Temska,. Cilj ovog događaja je da unapredi dijalog između Mesnih zajednica i predstavnika lokalnih vlasiti. [opširnije...]

2.novembar 2012

Drugi sastanak Mreže za podršku „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“

Udruženje Pirgos je dana 01.11.2012 godine u Omladinskom kulturnom centru u okviru projekta „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“ održalo drugi sastanak Mreže za podršku. Cilj sastanka je bio prikupljanje podrške različitih interesnih grupa i predstavljanje Memoranduma o podršci akciji za unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju na teritoriji opštine Pirot [opširnije...]

22. oktobar 2012

Ideje sa seminara realizovati u praksi

Naslov predstavlja reakcije učesnika seminara „Iniciranje i koordinacija Forum procesa“ koji je Pirgos održao na Tari u okviru projekta GRAĐANSKO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“. Projekat se realizuje uz podršku Olof Palme međunarodnog centra. [opširnije...]

10. oktobar 2012

Poziv za učešće na seminaru

Udruženje Pirgos upućuje poziv za učešće trodnevnom seminaru na temu „Iniciranje i koordinacija Forum procesa“

Seminar će se održati od 17. do 19. oktobra 2012. godine, u hotelu Omorika na Tari. Seminar se realizuje o ukviru projekta CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti, koji je podržan od strane Olof Palme međunarodnog centra.

Glavni cilj projekta je promocija partnerstva između građanskog društva i loklnih vlasti jačanjem međusobnog poverenja i povećanjem građanskog učešća u radu lokalnih vlasti.

Seminar je namenjen predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija i javnih preduzeća, političkih partija i predstavnicima lokalne vlasti. Seminar je besplatan za sve učesnike.

Troškove puta, smeštaja, hrane i radnih materijala snosi organizator. Ukoliko ste zainteresovani molimo Vas da vaše učešće potvrdite putem e-maila office@pirgos.rs sa naznakom „PRIJAVA ZA TRENING NA TARI“ ili na telefon 010/310-901, najkasnije do ponedeljka, 15. oktobra 2012. godine.

Agendu seminara možete preuzeti ovde.

14. septembar 2012

Projekat „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“-prvi sastanak mreze za pordšku

U okviru projekta „Unapređenje položaja dece sa teškoćama u razvoju u Pirotu“ održan je prvi sastanak Mreže za podršku koji je imao za cilj prezentaciju projekta, predstavljanje cilja kampanje javnog zagovaranja i pokretanje inicijative za formiranje Mreže za podršku. Tokom ostalih sastanaka će se pratiti napredak aktivnosti mreže. Još jedan od važnijih ciljeva je izrada detaljnog obrazloženja problema održivosti usluge ’Pomoć u kući’ i predloga odluke o finansiranju iz budžeta za 2013. godinu [opširnije...]

14. jun 2012

Slobodan pristup informacijama i učešće javnosti

U okviru projekta „Civilno društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ održan je trodnevni trening seminar sa ciljem povećanja učešća predstavnika civilnog društva, biznisa, sindikata i medija iz Pirota u procesima donošenja odluka. Seminar je koncipiran iz 2 celine. U prvom delu je Dragan Dobrašinović, predstavnik Koalicije za nadzor javnih finansija predstavio Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a u drugom delu je Ralica Popova, predstavnica Asociacije Znanje iz Bugarske predstavila Forum kao uspešan model građanskog učešća u procesima donošenja odluka. Projekat „Civilno društvo – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti“ je podržan od strane Olof Palme međunarodnog centra. [opširnije...]

25. april 2012

Trening seminar o slobodnom pristupu informacijama i pokretanju Forum procesa

Udruženje Pirgos, u okviru projekta CIVILNO DRUŠTVO – ideje za transparentnost i odgovornost lokalne vlasti organizuje obuku za predstavnike civilnog društva, institucija i javnih preduzeća, političkih partija i predstavnike lokalne vlasti. Cilj trening je povećanje kapaciteta učesnika o Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Forum procesu kao uspešnom modelu građanskog učešća. Trening će se održati od 30. maja do 01. juna 2012. godine. Za više informacija o treningu kontaktirajte udruženje Pirgos.

23. april 2012

Trodnevna obuka za pisanje predloga projekta

Pirgos, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, i u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Pirotskog okruga organizuje trodnevnu obuku za organizacije i neformalne grupe mladih koje su odabrane na konkursu. Obuka će biti organizovana od 25. do 27. maja 2012. u hotelu StarA pored Pirota.

Spisak organizacija koje su pozvane da učestvuju i više informacija o programu Ministarstva možete pronaći ovde.

18. april 2012

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u okviru programa MLADI SU ZAKON u 2012. godini

U sredu, 18 aprila 2012. godine je u оrganizaciji Udruženja PIRGOS - Resurs centra za Pirotski okrug predstavljen Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih u okviru programa „MLADI SU ZAKON“. Prezentaciju možete preuzeti ovde.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa 25 Resurs centara nastavlja da pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije da kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam i volonterizam u svojim lokalnim zajednicama.

12. april 2012

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u okviru programa MLADI SU ZAKON u 2012. godini

Resurs centar za Pirotski okrug, Udruženje „Pirgos“ uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH PROJEKATA U CILJU PODSTICANJA AKTIVIZMA I VOLONTERIZMA MLADIH. Prezentacija konkursa će biti održana 18. aprila 2012. godine u Skupštinskoj Sali SO Pirot sa početkom u 14.00 časova.Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti ovde ili na omladinskom Internet portalu: www.zamislizivot.org, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Udruženju „Pirgos“, Pirot putem elektronske pošte na email: office@pirgos.rs ili telefonom na broj: 010/ 310 901. Prijavi se na konkurs koji traje od 11. aprila do 11. maja 2012. godine!

9. april 2012

Seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“ po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

U periodu od 6. do 7. aprila 2012. god u Pirotu – Srbija, održan je trening seminar „Pristup finansijskim resursima – priprema i upravljanje projektima“. Trening je održan u okviru projekta Jugoistočna mreža na Balkanu – Transgranični region Bugarska - Srbija No. 2007CB16IPO006-2009-1-31, finansiran po Programu prekogranične saradnje IPA Bugarska - srbija. Treningu je prisustvovalo 40 učesnika iz Pirotskog okruga i iz Knjaževca. [opširnije...]

23. mart 2012

Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije

U okviru projekta „Za održive anti-korupcijske politike –AKCIONI PLANOVI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE“ u Pirotu je 22. marta 2012. godine održan okrugli sto na temu promocije akcionog plana za borbu protiv korupcije za teritoriju Pirota. Nacrt Akcionog plana možete preuzeti ovde, a Vaše komentare, sugestije i preporuke možete poslati na e-mail adresu office@pirgos.rs sa naznakom „Za akcioni plan“ [opširnije...]

7. decembar 2011

Edukacija za jačanje kapaciteta ključnih aktera Forum procesa

U okviru projekta GRAĐANSKI FORUM održana je druga po redu edukacija za jačanje kapaciteta ključnih aktera forum procesa. Predstavnici organizacija civilnog društva iz Pirota, Knjaževca i Prokuplja su u saradnji sa ekspertima iz Bugarske radili na unapređenju znanja iz oblasti moderiranja foruma, upravljanja radnim grupama i metodologije rada i donošenja odluka tokom foruma. FORUM ima za cilj jačanje participatorne demokratije na lokalnom nivou i stvaranje jače veze između lokalne vlasti i građana. Pristup FORUM-a je dizajniran tako da prevaziđe prepreke izazvane niskim stepenom građanskog učešća u procesu donošenja odluka. [opširnije...]

4. decembar 2011.

Prvi ekonomski I investicioni Forum po projektu Jugoistočna evropska mreža na Balkanu – TGR Bugarska - Srbija

U periodu od 1. do 3.decembra 2011.god u Leskovcu – Srbija, realizovano je prvo izdanje Ekonomskog Foruma po projektu Jugoistočna mreža na Balkanu – Transgranični region Bugarska - Srbija No. 2007CB16IPO006-2009-1-31, finansiran po Programu prekogranične saradnje IPA Bugarska - srbija. Forum je privukao izuzetnu medijsku pažnju te su mnogi lokalni mediji obaveštavali javnost o dešavanjima na i oko Foruma, kao i Nacionalni Bugarski radio. [opširnije...]

 

3. decembar 2011.

Održana konferencija „Stanje i perspektive marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji“

Udruženje Pirgos i Timočki klub su 29 i 30. novembra održali konferenciju „Stanje i perspektive marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji“ Konferencija je namenjena predstavnicima udruženja i neformalnih grupa koje deluju u oblasti zaštite i promocije ljudskih prava na teritoriji Pirotskog i Zaječarskog okruga, kao i predstavnicima lokalne vlasti, ustanova i institucija. Konferencija je finalna aktivnost projekta „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva“, koji je podržan od strane Delegacije EU u Srbiji kroz EIDHR program. . [opširnije...]

18. oktobar 2011.

Obeležen Svetski Dan žena sa sela

U petak 14. oktobra, u selu Temska svečano je obeležen Svetski Dan žena sa sela, koji su Ujedinjene nacije ustanovile još 1995. godine, a prvi put proslavile 2008. Tom prilikom bio je organizovan okrugli sto “Ženska posla”. [opširnije...]

10. oktobar 2011.

Volonterizam 2011 – Predstavnici Ministarstva omladine i sporta u Pirotu

Udruženje PIRGOS u saradnji sa Kancelarijama za mlade Pirotskog okruga i uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije realizuje projekat „Volonterizam 2011“, u okviru kojeg je održan Okrugli sto na temu predstavljanja Zakona o mladima, 05. oktobra u prostorijama Skupštinske sale Opštine Pirot. [opširnije...]

19. septembar 2011.

Veće učešće građana u odlučivanju

Edukacija na temu „Forum kao model za povećanje građanskog učešća“ je održana od 11. do 13. septembra u Vrnjačkoj banji. Cilj obuke je povećanje znanja partnerskih organizacija za upravljanje forum procesom. Obuku su prošli predstavnici Pirgosa, Timočkog kluba i Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava. Predavanje su vodili eksperti partnerske organizacije „Znanje“ iz Loveča. [opširnije...]

19. septembar 2011.

Izašao drugi Bilten u okviru projekta " NATO-Mir za budućnost?"

U okviru realizacije projekta " NATO-Mir za budućnost?", projektni tim je pripremio elektronski Bilten čiji prvi broj možete preuzeti ovde.

12. septembar 2011.

KONKURS za negovateljice

Udruženje PIRGOS, kao pružalac usluge u okviru projekta "Razvoj usluga za decu sa smetnjama u razvoju u istočnoj Srbiji" raspisuje KONKURS za 4 (četiri) negovatelja/ice. Detaljan tekst konkursa možete pronaći ovde.

8. avgust 2011.

Izašao prvi Bilten u okviru projekta " NATO-Mir za budućnost?"

U okviru realizacije projekta " NATO-Mir za budućnost?", projektni tim je pripremio elektronski Bilten čiji prvi broj možete preuzeti ovde.

26. jul 2011.

Dodeljena sredstava za male projekte u okviru projekta “Volonterizam 2011”

U okviru realizacije projekta „Volonterizam 2011“ Udruženje PIRGOS je održalo drugi sastanak komisije za ocenu pristiglih prijava za volonterske omladinske akcije. Komisija je donela odluku da se sredstva za realizaciju projekata dodele sledecim organizacijama za projekte:

• Volontiraj za budućnost - Odred izviđača „REMIZIJANA“ Bela Palanka, broj bodova 93.5

• Mladi romi u akciji- Udruženje građana Ternipe, Pirot, broj bodova 87

• „Biram da volontiram“ - Udruženje građana „Vizija“ Pirot, broj bodova 82.5

• Leto u akciji- Grupa „SIM“, Pirot, broj bodova 79

U nastavku projektnih aktivnosti projektni tim će organizovati sastanak sa predstavnicima udruženja i omladinskih grupa koje će dobiti sredstva za realizaciju kako bi spremni sačekali početak realizacije projekata koji se planira za period od 12-tog avgusta do 1-og oktobra.

23. jul 2011.
Okrugli sto „Partnerstvo za Mir i Srbija – oblasti saradnje“ održan u Pirotu

U okviru dalje realizacije projektnih aktivnosti na projektu „NATO za budućnost?“ udruženje Pirgos je uspešno realizovalo okrugli sto „Partnerstvo za Mir i Srbija – oblasti saradnje“, dana 21. jula u prostorijama čitaonice Biblioteke – Pirot, sa početkom u 18 sati. Na okruglom stolu su govorili gospođica Mirjana Kosić, izvršni direktor Transkonflikt Srbija, gospodjica Jelena Petrović, doktorant na Odseku za ratne studije Kraljevskog koledža u Londonu i Vladica Tošić profesor istorije [opširnije...]

13. jul 2011.
U okviru projekta „Volonterizam 2011“ održan dvodnevni seminar na temu „Pisanje predloga projekta“.

U okviru realizacije redovnih projektnih aktivnosti na projektu „Volonterizam 2011“, projektni tim Udruženja Pirgos organizovao je dvodnevni seminar na temu „Pisanje predloga projekta“. Cilj ovog seminara bio je da predstavnicima neformalnih i formalnih grupa mladih koje su se prijavile na konkurs Udruženja Pirgos pruži potrebna znanja i veštine za pisanje predloga projekta i razvoj projektnih ideja kako bi imali kapacitete za samostalno pisanje projekata i ,pre svega, bili u mogućnosti da isprave nedostatke i time unaprede predloge projekata koje su poslali u okviru konkursa za finansiranje Volonterskih omladinskih akcija. [opširnije...]

29. jun 2011.
Okrugli sto u okviru projekta „NATO za budućnost“ u Leskovcu

U okviru projekta „NATO za budućnost“ udruženje Pirgos je 23. juna održalo okrugli sto u prostorijama Kulturnog Centra u Leskovcu, na temu „Srbija i Partnerstvo za mir“. Govornici na okruglom stolu su bili Vladica Tošić, istoričar iz Pirota, i Jelena Petrović, doktorant na Kraljevskom Koledžu u Londonu, odsek za ratne studije. [opširnije...]

15. jun 2011.
Udruženje Pirgos je realizovalo prvi krug konkursa za promociju volonterizma u pirotskom okrugu U okviru projekta „Volonterizam 2011“

U okviru projekta „Volonterizam 2011“ Udruženje Pirgos je realizovalo prvi krug konkursa za promociju volonterizma u pirotskom okrugu u okviru kojeg su namenjena sredstva u vrednosti od 400.000,00 RSD za volonterske omladinske akcije. Na konkurs se javilo 12 organizacija i neformalnih grupa mladih iz pirotskog okruga, od kojih je 11 važećih vrednovano i ocenjeno. [opširnije...]

20. maj 2011.
„NATO za budućnost”

Udruženje Pirgos je počelo sa realizacijom projekta „NATO za budućnost“ u okviru kojeg će stimulisati i podržati učešće građana na lokalnom i regionalnom nivou kroz saradnju sa lokalnom zajednicom, organizacijama i institucijama na temu određenu projektom. Projekat će biti realizovan u tri opštine Pirot, Vranje i Leskovac kroz angažovanje građana, organizacija i institucija na projektnim aktivnostima. [opširnije...]

20. maj 2011.
Poziv za konkurs „Volonterizam 2011“

U godini volontera Udruženje Pirgos podržava nastojanja mladih da izraze svoje potrebe i učestvuju u rešavanju problema koje smatraju prioritetnim i čijem rešavanju mogu doprineti svojim učešćem. Projekat „Volonterizam 2011“ pre svega ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u društvu i da doprinesu boljitku. [opširnije...]

16. maj 2011.
Poziv organizacijama civilnog društva za saradnju na projektu „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju javnih finansija“

Udruženje PIRGOS od 20. aprila realizuje projekat „Jačanje uloge civilnog društva u praćenju jvanih finansija“, u okviru programa „Jačanje mehanizama odgovornosti u javnim finansijama“ koji je finansijski podržan od strane UNDP.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u tri opštine Pirotskog okruga – Dimitrovgradu, Babušnici i Beloj Palanci za monitoring javnih finansija kroz praćenje javnih nabavki u javnim privrednim društvima čiji su osnivači opštine.

Zainteresovane organizacije civilnog društva iz ove tri opštine, koje žele da se uključe u projektne aktivnosti mogu da se jave Pirgos-u na telefone 010/310901 i 010/2100022 ili na e-mail: office@pirgos.rs, do 1. juna, o.g.

28. mart 2011.
Održan seminar „Od ideje do projekta“

Pirgos i Timočki klub su u okviru projekta „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“ realizovali trodnevni trening seminar sa ciljem jačanja kapaciteta iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom i pristupa logičke matrice. Seminaru je prisustvovalo 24 predstavnika novoformiranih i nerazvijenih udruženja iz Pirotskog i Zaječarskog okruga koja se pretežno bave promocijom i zaštitom ljudskih prava marginalizovanih i nedovoljno predstavljenih grupa. Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. [opširnije...]

15. mart 2011.
Projekat „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“

Projekat „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“ realizuje Pirgos u partnerstvu sa Timočkim klubom iz Knjaževca na teritoriji 8 opština jugoistočne Srbije. Povodom ovog projekta su održane konferencije za medije u Pirotu i Knjaževcu. [opširnije...]

24. januar 2011.
Jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi

Pirgos je odpočeo sa realizacijom projekta „Jačanje kapaciteta nerazvijenih organizacija civilnog društva“. Projekat partnerski realizuju Pirgos iz Pirota i Timočki klub iz Knjaževca. Projekat se realizuje na teritoriji osam opština Pirotskog i Zaječarskog okruga i trajaće do 10. decembra 2011. godine. Projekat je finansijski podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. [opširnije...]

 

26. oktobar 2010.
Okrugli sto-Etički kodeks

Okrugli sto na temu „Uloga Etičkog kodeksa u saradnji građanskog društva, mesnih zajednica i lokalne vlasti“ je održan 15. oktobra 2010. godine u prostorijama mesne zajednice Tanasko Rajić u Pirotu. Uz prisustvo predstavnika lokalne vlasti, gradskih i seoskih mesnih zajednica, kao i odbornika lokalne vlasti napravljen je korak dalje ka formiranju stalnog radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa. Diskusiju su vodili Saša Jovanović - član Radnog tela za praćenje Etičkog kodeksa, Mirko Savić - predsednik MZ Tanasko Rajić i Dragan Mladenović – koordinator projekta. [opširnije...]

 

20. avgust 2010.
KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“

PIRGOS u saradnji sa Kancelarijama za mlade iz Pirotskog okruga, uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Pirotski okrug. Sve informacije u vezi konkursa se mogu naći na sledećoj adresi:

http://www.zamislizivot.org/vesti/aktuelno/415-konkursvolonterskeomladinskeakcije.html

10. avgust 2010.
Seminar za medije u okviru projekta „„Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“

U okviru projekta „Promocijom i primenom Etičkog kodeksa ka distizanju EU standarda“ održan je seminar za novinare iz 6 opština Srbije u hotelu „StarA“, na Staroj planini pored Pirota u periodu od 30. jula do 1. avgusta. Cilj seminara je bio unapređenje saradnje medija i organizacija građanskog društva na polju praćenja primene Etičkog kodeksa predstavnika lokalnih vlasti. [opširnije...]

26. jul 2010.
Realizacija projekta „Razvijajmo Babušnicu planski“

Gradjanska čitaonica PIRGOS je u saradnji sa opštinom Babušnica realizovala projekat „Razvijajmo Babušnicu planski“. Projekat je trajao šest meseci a tokom njegove realizacije izradjena je Strategija lokalnog ekonomskog razvoja. [opširnije...]

6. jul 2010.
Primena Etičkog kodeksa u praksi-Novi Pazar

U Novom Pazaru su održana dva radna sastanka sa jačanja svesti o značaju primene i praćenja Etičkog kodeksa ponašanja predstavnika lokalne vlasti. Prvi sastanak, održan u Multimedijalnom centru, je okupio predstavnike lokalne vlasti, medije, zainteresovane građane i predstavnike Radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa iz Novog Pazara. Skup su ispred gradske uprave Novog Pazara pozdravili: Borka Jovanović – predsednica skupštine grada, Zora Mijaljević – zamenica sekretara i Tarik Imamović – podpredsednik skupštine. Ispred partnerskih organizacija su govorili Semiha Kačar – Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda i Dragan Mladenović – Građanska čitaonica Pirgos. Ispred radnog tela za praćenje primene Etičkog kodeksa govorila je Bisera Šećeragić – članica radnog tela. [opširnije...]

25. april 2010.
Mediji i NVO prate primenu Etičkog kodeksa - partnerstvo za uspeh -

Značaj praćenja Etičkog kodeksa je prikazana kroz aktivno uključivanje lokalnih i regionalnih medija iz 6 gradova Srbije. Konferencije za medije, koje su održane u svakoj opštini uključenoj u projekat, okupile su preko 20 predstavnika lokalnih i regionalnih medija. Važnost Etičkog kodeksa za medije i NVO je takođe naglašena na trodnevnom trening seminaru održanom pored Knjaževca od 22. do 24. aprila 2010. godine. Trening je održan uz aktivno učešće predstavnika Stalne konferencije gradova i opština i McCann Erickson PR. Građanska čitaonica Pirgos je uverena da je partnerstvo medija i NVO od vitalnog značaja za dalju primenu Etičkog kodeksa. Aktivnosti su realizovane u okviru „Inicijative javnog zagovaranja građanskog društva (CSAI)“, koju podržavaju Institut za održive zajednice (ISC) i USAID. Više o ovom programu možete saznati na www.iscserbia.org [opširnije...]

09. avgust 2009.
ODRŽAN SEMINAR "VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU"

Građanska čitaonica Pirgos je u saradnji sa Organizacijom za Evropsku Bezbednost i Saradnju – (OEBS/OSCE) – Misija u Srbiji u prostorijama novoizgrađenog Hotela „Sin-Kom“ u Pirotu od 31. jula do 2. avgusta održala seminar na temu „VLADAVINA PRAVA I SUOČAVANJE SA PROŠLOŠĆU“. Seminaru je prisustvovalo 30 učesnika, predstavnika različitih organizacija, institucija i političkih partija iz sve 4 opštine Pirotskog upravnog okruga. Prema svim kriterijumima seminar je vrlo uspešno realizovan i samim tim postigao svoj cilj. [opširnije...]

28. jul 2009.
POSETA PREDSTAVNIKA SVETSKE BANKE PIRGOSU I KONFERENCIJA ZA MEDIJE

Povodom realizacije projekta „Građanski forum“, podržanog od Svetske banke održana je konferenciju za medije 27.07.2009. godine u prostorijama Građanske čitaonice PIRGOS sa početkom u 12.00 časova. Svi lokalni mediji, dopisništvo RTS – Nacionalnog medijskog servisa Srbije i dopisnici dnevnih listova (Blic, Politika i Večernje novosti) su prisustvovali konferenciji.

Ubrzo posle konferencije Građansku čitaonicu Pirgos su posetili Direktor Svetske banke – kancelarije u Srbiji, g-din Simon Gray i koordinator programa za građansko društvo g-đa Mirjana Popović. [opširnije...]

27. maj 2009.
POKRENUTA LOKALNA INICIJATIVA ZA ODRŽIVI RURALNI RAZVOJ

Lokalna samouprava je podržala još jednu inicijativu građana opštine da se na organizovan, planski i sistematski način pristupi rešavanju problema ruralnog razvoja.

U tu svrhu je 27. maja održan inicijalni sastanak predstavnika lokalne samouprave, opštinske uprave, biznis sektora, udruženja građana, predsednika saveta mesnih zajednica i poljoprivredne stručne službe na kojem je promovisan princip održivog ruralnog razvoja i postignut dogovor o formiranju radne grupe koja će se baviti ovim pitanjem. [opširnije...]